Jireenya Abadii

Abdiin fufiisaa fi hara’au yookaan foya’uu jireenyaa ka ilama nama mara biyya lafaa kana irratti ka hiikaa fi bifa itti godhuudha. Namni abdii hin qabnne jireenya bushaa’aa ka bifa hin qabnne, jireenya dadhabaa of booda ilaaluu fi komeen guute jiraata.

Continue reading
Guddina Hafuuraa

Sagaleen Wangeelaa
yeroo garaa garatti fayyuu duwwaa otuu hin taane hafuuraa fi deddeebiin
guddachuuti akka waamane  dhugaa nuuf
ba’a. Phwuloos waldaa warra efessoniif yeroo barressu boqonnaa hafur keessatti
dubbiidhuma kana cimsee akkas jechuun dubbata.

Continue reading