Birmaduu Radio
Gospel Songs

Birmaduu Gospel Media streams audio gospel songs, short devotions and readings in Afaan oromo. From time to time we also stream live events and teachings.

 

On Demand Video
On Demand Video

Birmduu Gospel Media Video Streaming Service.|Lallabaa fi barsisa garaa garaakan yeroo adda addaa waraabne toora galchinee fuula kana keenye. Suuraa olii tuquun gara dhangalasa video dhaquu daneessu.